DHZ   Spišské Hanušovce                          

                                        

 Zloženie výboru DHZ  rok 2019 :

 

Predseda DHZ  Ján Kromka
Veliteľ DHZ  
Hlavný strojník Miroslav Džurňák
Pomocný strojník Jozef Talár
Pokladník Mgr. Ľudmila Džurňáková
Tajomník Ing.Jaroslav Barľák
Vedúci  mládeže Jozef Talár
Revízor Ing. Branislav Barľák
Preventivár a nástenkár obce Peter Pisarčík
Členovia revíznej komisie Milan Kaňuk, Mgr. Jana Kromková