Ako ste spokojný s tohtoročnou sezónou ?

Chyby v článkoch

Dátum: 10.06.2019 | Vložil: Jela

Poprosím odstrániť chybu v článku. Opraviť na mladí hasiči

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Dátum: 30.05.2018 | Vložil: Albertfap

The prostate related is an essential section of a male's reproductive :. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is situated just before the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is usually very uncomfortable and inconvenient for that patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is among the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 yrs . old. Infections of the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of all kinds of prostate infection. It is caused by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition associated with a particular defect in the gland and also the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections via other regions of the body. A patient may go through testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal with the prostate defect then the utilization antibiotics and NSAIDs to help remedy the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not to ascertain what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some from the actions and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and will also also keep your urinary track clean.

2. Some studies suggest that a couple of ejaculations weekly will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat beef moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef every week will increase the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to look at to ensure a proper prostate is to choose regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you ought to go for prostate examination at least one time a year.

Požiar

Dátum: 10.12.2012 | Vložil: Florian

Mohutný požiar domu s reštauráciou hasí niekoľko hasičov
V obci Spišské Hanušovce v kežmarskom okrese viac ako 20 hasičov likviduje požiar reštaurácie, rodinného domu a hospodárskej budovy.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Róbert Frimer uviedol, že sú na mieste už od 12. hodiny. Všetky tri spomínané budovy sú súčasťou jedného objektu. "Sú tam tri hasičské vozidlá zo Spišskej Starej Vsi, tri z Kežmarku, jedno zo Starej Ľubovne a sú tam aj štyria miestni dobrovoľníci," dodal Frimer.

Kvôli likvidácii požiaru, ktorý sa už hasičom podarilo lokalizovať, je momentálne uzatvorená aj miestna cesta 3. triedy. Frimer momentálne nevedel povedať, čo je príčinou vzniku požiaru, keďže príslušníci HaZZ tam ešte stále zasahujú a usilujú sa požiar úplne uhasiť.

Poučili sme sa ???

Re:Požiar

Dátum: 06.02.2013 | Vložil: Fero

Len štyria ? Na súťažiach ich je minimálne 7

Re:Re:Požiar

Dátum: 18.02.2013 | Vložil: hasic

to bolo myslene ako 4 DHZ, nie 4 clenovia

Re:Re:Re:Požiar

Dátum: 23.05.2013 | Vložil: Fero

pozri si článok vyššie - vyjadrenie Frimmera - 4 miestni
dobrovoľníci

vyzva

Dátum: 18.01.2012 | Vložil: florian

Výzva členom DPO SR Vážení členovia DPO SR!
Mimoriadny zjazd Zväzu požiarnej ochrany SSR, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca 1990 v Bratislave, napriek deklarovaniu novej nástupnickej organizácie, ktorou sa stala Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, v konečnom dôsledku zlikvidoval jednotnú hasičskú organizáciu na území Slovenska. Organizáciu, ktorá vďaka jednotnosti prežila nielen 1. Československú republiku, 2. svetovú vojnu, obdobie fašizmu ale aj obdobie socializmu. Fatálnym dôsledkom tohto zjazdu je rozbitie jednotného hasičstva a vyprofilovanie hasiča - príslušníka, zamestnanca a člena hasičskej jednotky, bez jednotného, systémového vedenia a odbornej pripravenosti. Navyše, napriek proklamovaniu sa nepodarilo, za vyše dvadsať rokov, dostať jednotné hasičstvo, ale ani dobrovoľné hasičstvo, ako také, do zákona. Cez zákon sa vyprofiloval len Hasičský a záchranný zbor MV SR. A to do formy štátnej služby a určitej formy „nenahraditeľnosti“. Dodnes, napriek určitým snahám, neexistuje jednotné Odborné vedenie závodných útvarov a zborov. Zo zákona 314/2001 Z. z. sa pomaly ale isto vytratila úloha dobrovoľného hasičstva na úkor obecných hasičských útvarov a zborov. Pritom, práve dobrovoľné hasičské zbory sa ' stávajú, pri absencii ochrany pred požiarmi a CO v učebných osnovách všetkých stupňov vzdelávania, jedinými vychovávateľmi mládeže v tejto oblasti vo väčšine našich obci.
Vážení členovia DPO SR. Za uvedené obdobie sme prišli o firmy s dlhoročnou tradíciou, ktoré mali vytvárať zisk pre jej samotnú činnosť. Pritom, dodnes sa nenašiel konkrétny vinník ich kolapsu. Zásluhou toho si dnes nevieme predstaviť činnosť bez štátnej dotácie. Realizuje sa odpredaj doterajšieho majetku. Dokonca sme došli do štádia, keď sme sa vzdali, na úkor športu, previerok obecných hasičských zborov a tým aj zodpovednosti za ich odbornú prípravu. Vo väčšine prípadov sme prestali byť pre odbornú štátnu správu a samosprávu - starostov, odbornými partnermi v oblasti ochrany pred požiarmi. Dokonca, dochádzame do štádia, keď vedenie DPO SR dáva, svojim návrhom, prednosť výške členského príspevku pred podporou masovej členskej základni. Skutočne sme chceli dôjsť do tohto štádia? Neexistuje iná možnosť? Existuje! Dnes, po piatich rokoch môžeme, ako radoví členovia, prehovoriť do smerovania celej organizácie. Cez výročné členské schôdze, cez voľbu delegátov na Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ, svojho zástupcu do Krajského výboru DPO, delegátov OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚZV DPO a svojho zástupcu v Sneme DPO SR.
Vážení členovia DPO SR ,
Vyzývame Vás, aby ste za delegátov zvolili skutočne tých, komu ide O dobrovoľné hasičstvo. Tých, ktorým nejde o funkcie a o hodnosti, ale tých, ktorí chcú napĺňať základné poslanie dobrovoľného hasičstva, ktorým je pomoc blížnemu. Ktorí sa neboja zodpovednosti a sú ochotní tejto úlohe obetovať veľa voľného času. Na princípe dobrovoľnosti. Už naši predkovia v roku 1933 legislatívne uzákonili, že každá obec má mať riadne a odborne vycvičené hasičstvo. Pritom najvýhodnejším pre obec je dobrovoľné hasičstvo. A to neexistuje bez odbornej spôsobilosti, výcviku ale aj previerok svojej pripravenosti. Samozrejme, s maximálnym využitím technických a priestorových podmienok, aké je schopná obec pre svojich hasičov poskytnúť. Vráťme dobrovoľnému hasičstvu, aj v podmienkach DPO SR, silu jednotnej hasičskej organizácie, partnerky odbornej štátnej správy a samosprávy!
Signatári výzvy: DHZ Priekopa , DHZ TU vo Zvolene , DHZ Jelšava
Výzva bude zverejnená na stránke www.florian.sk, ktorí podporujú dobrovoľných hasičov Súhlasné stanoviská posielajte na adresu : florian@florian.sk
Poštová adresa: Florian sro., Priekopská 26, 036 08 Martin

I. Zamagurský Super Cup 2011

Dátum: 27.09.2011 | Vložil: DHZ Spišská Stará Ves
DHZ Spišská Stará Ves

Vás

srdečne pozýva na

1.Zamagurský Super Cup


Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie hasičských družstiev ZAMAGURIA za učelom ukončenia súťažnej sezóny okresu Kežmarok.

Program: 09:00 – 10:00 hod. zraz družstiev
10:00 – 10:45 hod. prvé pokusy
11:00 – 11:30 hod ukážky hasičskej techniky ( HaZZ Kežmarok – hasičská stanica
Sp.St.Ves MB VARIO )
11:45 – 12:30 hod. druhé pokusy
13:00 – 13:45 hod zamagurská naberačka
14:00 hod. vyhodnotenie
14:15 hod. diskusia o budúcom ročníku OHL Kežmarok , rady a postrehy na zlepšenie
výsledkov zamagurských družstiev v budúcom ročníku


Organizačné pokyny:

stretnutie sa uskutoční dňa 02.10.2011 na futbalovom ihrisku TJ Dunajec Spišská Stará Ves. Strava bude zabezpečená v areáli Tj za skvelú cenu 1 euro/osoba
( guľáš alebo pečená klobáska ) . Počet stravy a účasť družstiev treba nahlásiť do 29.9.2011 na tel.č.0902 452435 p.Dlhý Pavol ( môže byť aj SMS ) .


V Spišskej Starej Vsi 25.9.2011 za DHZ Sp.St.Ves
tajomník Pavol Dlhý

I. Zamagurský Super Cup 2011

Dátum: 23.09.2011 | Vložil: DHZ Spišská Stará Ves

Dňa 02.10.2011 sa na Vás tešíme

Pridať nový príspevok