História

Hasičská okresná jednota č. 59, zal. R. 1929

Okres Spišská Stará Ves.

 

 

 20 obcí, 20 hasičských zborov, 2112 domov,  9468 obyvateľov, 634 činných, 34 sam.  2 čestní, spolu 674 členov, 3 mot.  striekačky, 1 hasičské dopravné auto, 1 dvojkol.  mot.  striekačku, 10 dvojkol . a  18 štvorkol.  ručných stirekačiek, 2304 m hadíc, 172 m savíc, 47 vedár, 2 vozy pre členov, 1 dvojkol. naviják, 29 rôznych rebríkov, 13 lekárničiek, 12 nosítok, 23 sani. torieb. Celková cena inventáru Kč 416.870.

 

 

Hanušovce, Spišské. Zal. r. 1929, 35 členov. Veliteľ František Kostka, n. veliteľ Ján Baka, tajomník a pokladník Valent Kalakaj. Sbor má motorovú 2-kol. stirekačku.