Mladí hasiči DHZ Spišské Hanušovce

Pod vedením Mgr. Jany Kromkovej, p. Jozefa Talára a p. Miroslava Džurňáka sa nám tento rok podarilo vytvoriť dva tímy mladých hasičov. Naši mladí hasiči sa po prvýkrát v tomto roku zúčastnili Halovej súťaže mladých hasičov v Sp. St. Vsi konanej  10. februára, ktoré prebiehalo  v telocvični ZŠ Sp. St. Vsi. V tento deň nastúpili z našej DHZ dve družstvá po 5 detí ( jedno dievčenské a jedno chlapčenské). Museli zvládnuť tri disciplíny a to: uzlovú štafetu, štafetu dvojíc a štafetu 5x30m. Aj napriek krátkej príprave naše „Hasíčatá“ obsadili pekné 4. miesto pre dievčenský tím a 14. miesto pre chlapčenský tím. 

Dňa 5. mája 2017 sa na futbalovom ihrisku v Spišskej Starej Vsi konalo okresné kolo mladých hasičov. V tento deň, prebiehali nielen iné výkonnostné disciplíny na aké boli zvyknutí, ale čakali ich aj vedomostné.  O to bola príprava na súťaž  pre naše „Hasíčatá“ náročnejšia. Pri prezentácii družstva pozostávajúceho z 9 členov a náhradníka odovzdali  na hodnotenie svoju kroniku a potom nasledovala teoretická časť. Túto zvládli bravúrne,  bez straty bodu. Druhá časť súťaže patrila štafete na 400m s prekážkami, a nakoniec ich čakal útok CTIF.  Napriek všetkému sa veľmi snažili a celkovo sa umiestnili na
7.mieste.