Vitajte   na  stránke

      DHZ  Spišské   Hanušovce . . .

V sobotu 14. septembra 2019  sa pred Mestským úradom v Spišskej Belej uskutočnil 21. ročník hasičskej pohárovej súťaže detí „Prúdnička Cyrila Kováčika“. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – chlapci a dievčatá od 8 do 15 rokov, pričom súťažiaci plnili tieto disciplíny – štafeta 5×30 m a útok CTIF. Krásne slnečné počasie tohto roku prilákalo 15 družstiev, z toho šesť dievčenských a deväť chlapčenských.Naše dievčatá skončili na 4.mieste.

 

 

Dňa 31.8.2019 sa uskutočnil v obci Tvarožná pretek jednotlivca kde

Dominika Talárová získala krásne 2. miesto s časom 10,44 v skrúcaní hadice.

V nedeľu 7. júla 2019 sa uskutočnil XIX. ročník hasičskej súťaže o „Putovný pohár starostu obce“.

Tento ročník sa uskutočnil za ideálneho počasia avšak s malým počtom súťažiacich družstiev. Víťazom okresného kola súťaže sa stalo družstvo DHZ Vojňany muži a jediné ženské družstvo DHZ Vojňany.

V súťaži o pohár starostu obce:

  1. DHZ Spišské Hanušovce, 2. DHZ Vojňany a 3. DHZ Toporec.                                                                                                                             Domáce družstvo zvíťazilo po tretí raz a tým získalo putovný pohár do svojej držby.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a domácemu družstvu blahoželáme k získaniu Putovného pohára.

Niekoľko záberov:

https://photos.app.goo.gl/ZDRfPGnLJSCM1TnL9https://photos.app.goo.gl/ZDRfPGnLJSCM1TnL9

Útok z prírodného vodného zdroja

www.youtube.com/watch?v=wym-PkUzfhU

Útok z kade

www.youtube.com/watch?v=okSw4QNqoqs

 

Preťahovanie hadicou

www.youtube.com/watch?v=cFU_4XB0NiA

Výsledky z Rakús : Rakúsy 9.6.2019.pdf (630998)

Hasičská súťaž Rakúsy

Dňa 19.05.2019 sa v Spišských Hanušovciach stretli mladý hasiči  KZOMH kde bojovali o pohár starostu obce ktorý bol 3. ročníkom tejto súťaže. 

Výsledky : Spišské Hanušovce 19.5.2019.pdf (634750)

 

 


Hasičské súťaže Plameň Termíny plameň 2019.pdf (312059)

Hasičské súťaže DHZ hasičské súťaže 2019.pdf (479053)

 

Súťaž v Spišských Hanušovciach

Súťaž Veľká Franková

Deň Detí 2019

Ukončenie sezóny mladých hasičov za rok 2017

    

    Po dlhých letných prázdninách sa pre mladých hasičov sezóna nekončila, pretože pred sebou mali ešte dve súťaže a to 19. ročník „Prúdničky Cyrila Kováčika“ v Spišskej Belej a 11. ročník mladých hasičov v Slovenskej Vsi.

     Naše „Hasíčatá“ sa zúčastnili len jednej z nich a to súťaže v Slovenskej Vsi, kde bolo aj ukončenie sezóny mladých hasičov za rok 2017. Tejto súťaže sa zúčastnil len tím dievčat,
a so svojím výkonom sa umiestnil na 5. mieste. Opäť tak získali niekoľko bodov do konečnej hodnotiacej tabuľky Kežmarsko-zamagurskej olympiády mladých hasičov (KZOMH), kde sa po sčítaní bodov zo všetkých súťaží a kroniky umiestnili celkovo zo všetkých
družstiev na 4. mieste!!! Svojimi výkonmi tak predbehli aj tímy, ktoré sa týchto súťaží zúčastňujú už niekoľko rokov. Tím chlapcov sa v konečnej výsledkovej tabuľke KZOMH umiestnil na 13. mieste. Tento rok bol pre nás „NOVÁČIKOV“ veľmi náročný nielen pre deti, ale aj pre vedúcich našich „Hasíčat“. Museli sme sa toho veľa naučiť, ale určite neľutujeme. Naše tréningy a jednotlivé pokusy sa niesli v motte „Každý pokus stojí za to!“, pretože každým pokusom sme sa učili a snažili už neopakovať niektoré chyby. Vďaka tomu boli aj súťaže,
kde sme nedostali ani jednu trestnú sekundu, ale na medailové umiestnenie to stále nestačilo, preto sme sa neskôr zamerali na zlepšenie kondície.

  

     Trúfame si povedať, že naše deti sa stále zaujímajú o tento šport a určite majú potenciál. Snáď o rok sa to zlepší a dokážu všetkým, že ONI si tie medaily a pohár zaslúžia!

 

Link s konečnými výsledkami KZOMH: https://drive.google.com/file/d/0B1vfflzXydzcOXJXQk1NVE1aNzA/view

 

 

 

Hasičská súťaž o pohár starostu obce Spišské Hanušovce

 

Ako každý rok, tak aj tentokrát sme spojili sily a zorganizovali sme už 17. ročník hasičskej súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu obce Spišské Hanušovce, ktorá sa uskutočnila dňa 9. júla 2017 v areáli DHZ na hornom konci našej obce. Pozvanie prijalo celkovo 17 družstiev z toho 5 ženských družstiev. Súťažilo sa v dvoch útokoch. Ženy si zmerali zručnosť a šikovnosť v dvoch útokoch z požiarnej nádrže, ktorých časy sa sčítavali, pričom prvý pokus sa zarátaval do OHL. Mužov čakal prvý útok z požiarnej nádrže, ktorý sa rovnako ako pri ženských tímoch zarátaval do OHL, a tých, ktorí si chceli zasúťažiť o putovný pohár starostu obce, čakal už tradične druhý útok z prírodného zdroja. Víťazom sa stalo družstvo s najlepším súčtom časov oboch útokov. Prekvapením dňa nebolo len krásne slnečné počasie, ale aj to, že tím mužov DHZ SPIŠSKÉ HANUŠOVCE po sčítaní časov oboch disciplín sa umiestnil na 1.mieste a putovný pohár starostu obce ostal  tento rok doma!!! J Potvrdilo sa staré známe „Starí, ale jarí!“.

Po ukončení oboch útokov si nahlásené družstvá zmerali sily v preťahovaní hadicou, kde opäť víťazným tímom sme sa stali my, ale svoju výhru sme darovali porazenému tímu mužov z Ľubice, pretože si to rovnako zaslúžili. Dúfame, že ich výhra potešila, a taktiež blahoželáme ostatným víťazom, zúčastneným tímom ďakujeme za účasť a radi by sme sa ešte poďakovali starostovi obce, sponzorom a všetkým tým, ktorí nám priali a fandili počas celej súťaže a tešíme sa na ďalší ročník.

 

Umiestnenia v OHL (časy 1.útoku):

Ženy:                                                                        

  1. miesto – DHZ Kežmarok - čas 21,64 s                
  2. miesto – DHZ Matiašovce - čas 22,22 s             
  3. miesto – DHZ Huncovce - čas 22,70 s                

Muži:

        1. miesto – DHZ Ekospol - čas 16,45 s

        2. miesto – DHZ Podhorany - čas 16,61 s

        3. miesto –DHZ Sp. Hanušovce- čas 17,71 s

 

Umiestnenie v súťaži o pohár starostu obce (po sčítaní časov oboch útokov):

 

Ženy (2 x útok z požiarnej nádrže):                                 

  1. miesto – DHZ Matiašovce - čas 41,74 s            
  2. miesto – DHZ Kežmarok – čas 44,01 s               
  3. miesto – DHZ Vojňany - čas 45,76 s                 

 

Muži (útok z požiar. nádrže + útok z prírod. zdroja):

        1. miesto – DHZ Sp.Hanušovce - čas 49,11 s

        2. miesto – DHZ Ekospol - čas 55,38 s

        3. miesto – DHZ Holumnica - čas 66,00 s

 

 

Pár záberov z našej súťaže:

https://goo.gl/photos/uS2mem5FFsJyj6A29

 

1. ročník hasičskej súťaže mladých hasičov v Spišských Hanušovciach – Plameň 2017

Dňa 26. mája 2017 sme v spolupráci s obcou Spišské Hanušovce a ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce zorganizovali 1. ročník hasičskej súťaže mladých hasičov. Súťaž sa uskutočnila v areáli školy na futbalovom ihrisku. Zúčastnilo sa jej 17 družstiev chlapcov a dievčat a pozvanie na 1.ročník tejto súťaže v našej obci prijal aj predseda KV DPO Marián Rušin a predseda Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO SR za Prešovský kraj pán Jozef Kovalčík. Súťažilo sa v štafete5 x 30 m, uzlovej štafete a štafete dvojíc. Víťazom sa stalo družstvo s najlepším súčtom časov už spomenutých disciplín. Naším dievčatám sa podarilo všetky disciplíny vykonať bez trestných bodov resp. sekúnd, ale na medailové umiestnenie to nestačilo. Skončili celkovo na štvrtom mieste a chlapci skončili na ôsmom mieste.

 

Medailové umiestnenie chlapcov:

1. Slovenská Ves I.

2. Spišská Stará Ves I.

3. Veľká Franková I.

Medailové umiestnenie dievčat:

1. Spišská Stará Ves II.

2. Podolínec

3. Spišská Stará Ves I.

Obci Spišské Hanušovce, Zš s Mš  Spišské Hanušovce a zúčastneným družstvám ďakujeme, víťazom blahoželáme a tešíme sa na druhý ročník tejto súťaže.

Niekoľko snímok:

 

 

Dobrovoľní hasiči deťom

1. júna 2017, teda na MDD sme zorganizovali v spolupráci so základnou školou a materskou školou program venovaný deťom. Deti materskej školy a základnej školy sa mohli dozvedieť niekoľko zaujímavých informácii o výzbroji a výstroji dobrovoľných hasičov, dokonca niektorí odvážlivci si niečo z výstroje a výzbroje aj vyskúšali. Okrem ukážok si žiaci vyskúšali aj preteky v hasičskom športe, ktoré v závere programu boli vyhodnotené a deti boli odmenené cenami s hasičskou tematikou. Najväčším lákadlom boli protipovodňové vaky, ktoré im slúžili aj ako trampolína. Odmenou pre deti bolo aj to, že sme ich povozili v hasičských autách. Dúfame, že sa im program páčil a bude pre nich motiváciou pre nasledovanie hasičskej činnosti.

 

 

 

85. výročie DHZ

plus.google.com/photos/+J%C3%A1nGemza/albums/6043714394642891473?authkey=CLWRnaCGwcumSw

 

 

Nové pravidlá OHL- Kežmarok

Pravidlá OHL.docx (17029)

 

Modlitba Hasiča

 

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom
život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení
poslania som iným dal.


Amen